Wat is een levenstestament?

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is iets heel anders dan een gewoon testament. In een gewoon testament leg je vast wat er na je overlijden met je bezittingen moet gebeuren, terwijl in een levenstestament wordt vastgelegd wie er namens jou mag handelen als je hier zelf niet meer toe in staat bent. Stel dat je op een bepaald moment te maken krijgt met fysieke beperkingen, waardoor je bijvoorbeeld niet meer in staat bent om zelf je handtekening onder overeenkomsten te zetten. In een levenstestament kun je laten vastleggen wie namens jou mag tekenen. Je geeft als het ware een machtiging af. Ook kun je vast laten leggen wie er namens jou beslissingen mag nemen als je hier zelf niet meer toe in staat bent door bijvoorbeeld dementie. Deze beslissingen kunnen zich richten op vermogen en bezittingen, maar ook op het voortzetten van een onderneming, of het verzorgen van je uitvaart.

Door wie moet een levenstestament worden opgesteld?

In principe kan een testament door iedereen persoonlijk worden opgesteld. We noemen dit dan een onderhandse akte. Je moet er echter wel rekening mee houden dat voor bepaalde handelingen een door de notaris vastgelegd levenstestament vereist is. De notaris heeft namelijk de verplichting om bij het vastleggen van het testament vast te stellen dat de persoon om wie het gaat op dat moment wilsbekwaam is en dat hij niet onder invloed van andere mensen in zijn testament bepalingen laat vastleggen waar hij niet achter staat. Hierdoor nemen bijvoorbeeld banken alleen genoegen met een levenstestament dat door een notaris is vastgelegd indien het gaat over het beschikken over een bankrekening, het aanpassen van een hypotheek of de verkoop van een woning.

Kan je een opgesteld levenstestament nog wijzigen?

Zolang je wilsbekwaam bent is het mogelijk om je testament te wijzigen. Dit kan het geval zijn indien zich bepaalde situaties hebben voorgedaan, waardoor je de in je testament aangewezen persoon niet meer over je vermogen wil laten beschikken. Of de desbetreffende persoon geen medische volmacht meer wil geven om te beslissen wat er met jou moet gebeuren op het moment dat je dement wordt of in coma raakt. Uiteraard zijn er kosten gemoeid met het wijzigen van een bij de notaris vastgelegd levenstestament. Het is sowieso heel belangrijk om goed na te denken aan wie je bepaalde zaken toevertrouwd. Het gaat immers niet alleen over het beheer van materiële zaken zoals je huis en je bankrekening, maar ook over je leven.

Regel al je zaken voor later bij Rocket Lawyer.

Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb en niet langer wilsbekwaam ben?

Indien er geen testament is op het moment dat je niet langer in staat bent om zelf beslissingen te nemen, dan is het voor bijvoorbeeld de kinderen lastiger. Dan zal door een onafhankelijk arts vastgesteld moeten worden dat je niet meer in staat bent tot het verrichten van bepaalde handelingen en zullen automatisch de naaste familieleden en erfgenamen de volmacht krijgen om namens jou te handelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *