Wat is mediarecht?

Wat is mediarecht?

Mediarecht is recht dat de productie en het gebruik van media regelt. Mediarecht kan betrekking hebben op veel verschillende soorten media, waaronder televisie-uitzendingen, internet en gedrukte media. De praktijk van het mediarecht kan betrekking hebben op alle soorten juridische kwesties die zich kunnen voordoen tijdens de productie of consumptie van verschillende soorten media.

Niet alle soorten media worden hetzelfde gecreëerd

De overheid behandelt verschillende soorten media heel verschillend als het gaat om regelgeving en toezicht. Broadcast media hebben de grootste hoeveelheid regelgeving. Broadcastmedia zijn media die bedoeld zijn voor een algemeen publiek en massaconsumptie, zoals radio en basistelevisie. Abonnement radio en het internet hebben daarentegen veel minder regelgeving.

Een media-advocaat die in de filmwereld werkt, kan zijn cliënten helpen met optieovereenkomsten, distributiecontracten en problemen met talent. Multimedia advocaten kan nodig zijn om te werken aan software licenties of verkoop regelgeving. Advocaten die mediarecht beoefenen moeten het bedrijf van hun cliënt begrijpen om juridisch advies te kunnen geven dat relevant is voor het betrokken type media.

Tip: https://appelman.nl/ 

Het mediarecht heeft vaak raakvlakken met andere soorten wetgeving

Naast wetten die direct het gebruik van media reguleren, omvat het mediarecht ook andere soorten wetten. Een van de gebieden die vaak een rol spelen bij het gebruik van media is het intellectuele eigendomsrecht. Nu piraterij en het reproduceren van beelden aan de orde van de dag zijn, hebben mediaproducenten en andere organisaties moeite om hun handelsmerken en auteursrechten te beschermen. Daarnaast kan mediarecht betrekking hebben op vele andere soorten recht, waaronder:

Arbeidskwesties

Contractenrecht

Misdaad

Onrechtmatige daad

Arbeidsrecht

Belastingwetgeving

Faillissement

Immigratie

Verzekeringswetgeving

Federale Communicatie Commissie en vrijheid van meningsuiting

Wetten in ontwikkeling

De mediawet blijft veranderen en groeien. Media-advocaten zijn een onderdeel van de ontwikkelingen in de juridische niche. Een modern debat over mediawetgeving is netneutraliteit. De kwestie van netneutraliteit gaat over de vraag of mediakanalen zoals internetproviders in staat moeten zijn om bepaalde soorten inhoud voorrang te geven boven andere soorten inhoud wanneer zij hun netwerken exploiteren.

Voorstanders van het beleid zeggen dat het geven van voorrang op basis van inhoud neerkomt op censuur. Tegenstanders van netneutraliteit zeggen dat sommige consumenten, zoals het op internet gebaseerde visuele mediabedrijf Netflix, een onevenredig grote hoeveelheid bandbreedte gebruiken die andere gebruikers kan vertragen. Media-advocaten pleiten voor hun cliënten in deze kwestie die bijna iedereen in de Verenigde Staten raakt.

Lokale praktijk

Hoewel de meeste media-advocaten voor grotere mediakanalen werken, kan ook een lokale advocaat in een kleinere stad in zijn praktijk met mediarecht te maken krijgen. Lokale televisiestations hebben on-air talent in dienst voor hun lokale nieuwsprogramma’s. Een on-air talent zou kunnen vertrouwen op een lokale advocaat voor contractonderhandelingen. Lokale televisiestations vaak een non-concurrentiebeding in hun contracten die persoonlijkheden te voorkomen verschijnen on-air voor een lokale concurrent voor een periode van tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *